Reisetips en informatie

Colofon

Colofon


Uitgever

Touristikagentur Teufelsmoor-Worpswede-Unterweser e.V.
Osterholzer Str. 23
27711 Osterholz-Scharmbeck
E-Mail: info@teufelsmoor.de
Telefon: 04791 930 3432
Telefax: 04791 930 11 3432

www.teufelsmoor.de, www.teufelsmoor.nl

Vereinsregister Amtsgericht Walsrode VR 160 540
Voorzitter: Landrat Bernd Lütjen

Steuernummer: 36/201/04338 FA Osterholz-Scharmbeck
USt.-IdNr.: DE213029246

 

Fotoeweijs

Alle afbeeldingen, grafieken, kaarten en documenten zijn auteursrechtelijk beschermd.

Fotografen: Maren Arndt, Melanie Högemann, Klaus Lampe, Klaus Laumann, Rüdiger Lubricht, Andreas Pirner, Anja Steffen, Andreas Wilhelm, EVB (www.evb-elbe-weser.de), Touristikagentur Teufelsmoor-Worpswede-Unterweser e.V. (www.teufelsmoor.de), Karsten Schöpfer, Thorsten Milenz, Anke Fiedler, Saskia Winkler.

 

Rechtskracht en aansprakelijkheid

1.  Content

Touristikagentur Teufelsmoor-Worpswede-Unterweser- e.V. als auteur staat niet in voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie.
Het Touristikagentur kan principieel niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële of welke andere schade dan ook, die te wijten is aan het al dan niet gebruiken van de aangeboden informatie, of door het gebruik van incorrecte of onvolledige informatie, voor zo ver niet kan worden aangetoond dat de auteur zich schuldig heeft gemaakt aan opzettelijk verkeerd of nalatig handelen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en leiden niet tot enige verplichting.
Het Touristikagentur houdt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van pagina’s of het gehele aanbod zonder verdere aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie ervan tijdelijk of permanent te beëindigen.

2. Verwijzingen naar links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden, verklaart het Touristikagentur, dat het generlei invloed heeft op het huidige en toekomstige ontwerp en de huidige en toekomstige content van de gelinkte website. Daarom distantieert het zich hiermee uitdrukkelijk van iedere content van alle websites die met deze website zijn gelinkt. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen. 

Het Touristikagentur verklaart hiermee nadrukkelijk, dat op het tijdstip van de plaatsing van de links de websites waarmee de link tot stand kwam vrij van illegale content waren. Voor illegale, incorrecte of onvolledige content en in het bijzonder voor schade die ontstaat door het al dan niet gebruiken van informatie die op deze wijze wordt aangeboden, is uitsluitend de aanbieder van de website aansprakelijk waarnaar werd verwezen en niet het Touristikagentur
.

Het Touristikagentur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, content of auteursrechtelijke aspecten van de websites waarnaar door de links of koppelingen wordt verwezen. Daarom distantieert hij zich uitdrukkelijk van iedere content van de websites die werden gewijzigd nadat de links tot stand zijn gekomen.

3. Auteurs- en merkenrecht

Het Touristikagentur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsmateriaal, videobeelden en teksten in acht te nemen, gebruik te maken van eigen afbeeldingen, of van geluidsmateriaal, videobeelden en teksten die vrij zijn van auteursrecht.

Alle binnen het webaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merken- en productrechten vallen zonder restrictie onder het geldende merkenrecht en het eigendomsrecht van de betreffende geregistreerde eigenaars. De vermelding rechtvaardigt niet de conclusie dat merkenrechten niet door derden zijn beschermd!

De content van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Met name het opslaan en vermenigvuldiging van hier weergegeven teksten is om redenen van auteursrecht niet toegestaan. Voor elk professioneel gebruik is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist. Downloads en kopieën zijn uitsluitend toegestaan voor niet-commercieel gebruik.

De rechten van alle op deze website gebruikte foto’s berusten, voor zover niet anders vermeld, bij het Touristikagentur. Het auteursrecht van zaken en foto’s die de auteur zelf heeft gemaakt, berust uitsluitend bij de auteur van de webpagina’s. Vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke diagrammen, geluidsmateriaal, videobeelden, foto’s en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van het Touristikagentur. Voor elke vorm van commercieel gebruik is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist.

4. Rechtskracht van deze uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet worden gezien als onderdeel van het internetaanbod van waaruit naar deze website werd verwezen. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen in deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenstemmen met het geldende recht, is dit niet van invloed op de rest van het document voor wat betreft content en geldigheid.