Reisetips en informatie

Databeveiliging

Databeveiliging


Privacy statement

Dit privacy statement informeert u over de aard, de omvang en het doel van de verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens binnen ons online-aanbod, over de functies en de content hiervan en over onze online-aanwezigheid buiten ons eigen aanbod. Als u via links van onze website naar andere sites wordt geleid, informeer u dan daar naar de manier waarop er op die sites met uw gegevens wordt omgegaan.

Deze website gebruikt met het oog op de veiligheid en ter bescherming tegen de overdracht van persoonsgegevens een TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de tekenreeks „https://” op de browserregel.

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van dit privacy statement van tijd tot tijd aan te passen. Daarom verdient het aanbeveling om ons privacy statement regelmatig opnieuw door te lezen.

1.    Verantwoordelijk op het gebied van gegevensbeschermingswetgeving

Touristikagentur Teufelsmoor-Worpswede-Unterweser e.V.
Osterholzer Str. 23
27711 Osterholz-Scharmbeck
E-Mail: info@teufelsmoor.de
Telefon: 04791 930 3432
Telefax: 04791 930 11 3432

Touristikagentur Teufelsmoor-Worpswede-Unterweser e.V. wordt met betrekking tot de privacybescherming ondersteund door Landkreis Osterholz.

Landkreis Osterholz
Osterholzer Straße 23
27711 Osterholz-Scharmbeck
Tel. 04791 – 930 1055
E-Mail: Datenschutz@landkreis-osterholz.de   

2. Persoonsgegevens

„Persoonsgegevens” zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene“); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator (bijv. een cookie) of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

3. Doelen en rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verbinden ons om bij het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website alle wettelijke voorschriften op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens in acht te nemen. Wij verwerken gegevens uitsluitend voor zover dit nodig is en op grond van het recht op de bescherming van persoonsgegevens is toegestaan, bijv. om het bezoeken van de website mogelijk te maken, om te beantwoorden aan contractuele doelen of voor zover u toestemming geeft voor de gegevensverwerking. In detail:

a. Gebruik van onze website ter informatie

U kunt onze website bezoeken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Als u onze website alleen gebruikt ter informatie en u zich niet registreert, inlogt of op een andere manier actief informatie doorgeeft over uw persoon, verzamelen wij geen persoonsgegevens. Een uitzondering geldt voor gegevens die uw browser doorgeeft om het u mogelijk te maken onze website te bezoeken, en voor informatie die ons wordt doorgegeven door het gebruik van cookies.

Om het technisch mogelijk te maken de website beschikbaar te stellen, is het nodig dat wij bepaalde automatisch verzonden gegevens van u verwerken, zodat uw browser onze website kan weergeven en u de website kunt gebruiken. Deze gegevens worden iedere keer dat onze internetsite wordt opgevraagd, automatisch geregistreerd en opgeslagen in de logbestanden op onze server. We verzamelen hierbij de volgende gegevens:

  • browsertype en -versie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer-URL (de ervoor bezochte pagina)
  • IP-adres van de computer van waaraf de website is opgevraagd
  • het tijdstip waarop de server is opgeroepen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om het technisch mogelijk te maken onze website beschikbaar te stellen conform art. 6 lid 1 punt b AVG en ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen conform art. 6 lid 1 punt f AVG. De registratie van de gegevens en de opslag ervan in logbestanden gebeurt om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om onze website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnische systemen te waarborgen. In deze doeleinden ligt ook ons gerechtvaardigde belang bij de gegevensverwerking conform art. 6 lid 1 punt f AVG besloten.

Deze gegevens kunnen na anonimisering van uw IP-adres niet meer in verband worden gebracht met bepaalde personen en worden na 7 dagen gewist. Deze gegevens worden niet in verband gebracht met andere gegevensbronnen.

b. Contact opnemen

Wij verwerken de door u doorgegeven persoonsgegevens (bijv. in een contactformulier, telefonisch of per e-mail) om uw aanvragen af te handelen en om met u persoonlijk te communiceren, voor zover u dit wenst. Het verstrekken van deze gegevens door de gebruiker gebeurt uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Welke gegevens er in een contactformulier worden verzameld, blijkt uit het betreffende contactformulier. De door ons opgeslagen gegevens gebruiken wij dus op grond van art. 6 lid 1 punt b AVG voor het leveren van de door u gewenste producten en/of diensten en op grond van artikel 6 lid 1 punt f AVG ten behoeve van klantenzorg en marktonderzoek (geanonimiseerde, interne analyse van de structuur van ons klantenbestand). Ons gerechtvaardigde belang is gelegen in het op de behoefte afgestemd invulling geven aan onze diensten en op vergroting van de gebruikers- en klanttevredenheid. Nadat uw aanvraag is afgehandeld, worden uw gegevens gewist, voor zover het wissen ervan niet in strijd is met wettelijke verplichtingen om de betreffende gegevens te bewaren.

c. Cookies

Om onze internetpagina’s te optimaliseren, gebruiken wij cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op uw eindapparaat. Sommige van de cookies die wij gebruiken, worden na afloop van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, weer gewist (zogenaamde sessie-cookies). Andere cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat en maken het ons mogelijk om uw browser bij het volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). Als er cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken deze individueel bepaalde gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens en IP-adressen.

Voor zover er door bepaalde door ons geïmplementeerde cookies persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit conform art. 6 lid 1 punt a AVG.

Wij willen u erop wijzen dat u uw browser zo kunt instellen, dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en van geval tot geval kunt beslissen of u deze accepteert, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen kunt uitsluiten en de acceptatie van cookies helemaal kunt uitsluiten. De manier waarop de cookie-instellingen worden beheerd, is bij iedere browser anders. Hoe dit gebeurt, wordt beschreven in het helpmenu van de browser. Hier kunt u ook vinden hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies die worden geplaatst voor online-marketingdoeleinden kan voor een groot aantal diensten, vooral als het gaat om tracking, worden gemaakt via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-website http://www.youronlinechoices.com/. Daarnaast kan de opslag van cookies worden voorkomen door uitschakeling in de instellingen van de browser. Houd er wel rekening mee dat dan mogelijk niet alle functies van dit online-aanbod kunnen worden gebruikt.

d. Plug-ins van andere aanbieders

Op grond van art. 6 lid 1 punt f AVG gebruiken wij op onze website de volgende plug-ins van andere aanbieders. Ons gerechtvaardigde belang is er principieel in gelegen u een aantrekkelijke website te bieden en onze content en marketingacties eventueel ook toegankelijk te maken via de betreffende platforms.

Gebruik van Facebook social plug-ins

Wij maken op onze websites gebruik van plug-ins van het sociale netwerk Facebook (adres: 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA). U herkent de plug-ins (u vindt een overzicht van de plug-ins op: http://developers.facebook.com/docs/Plug-ins/ ) aan de like-button (Vind ik leuk) of aan het logo van Facebook.

Roept u een van onze websites met een Facebook-plug-in op, wordt er een directe verbinding met Facebook opgebouwd. Over de soort en omvang van de gegevens die daarbij  wordt verzameld, opgeslagen en verwerkt door Facebook hebben wij geen invloed. Wij kunnen u slechts informeren op basis van onze kennisstand. Facebook wordt door de plug-in geïnformeerd, welke pagina van onze website is opgeroepen. Dat geldt ook voor gebruikers die niet bij Facebook zijn geregistreerd. In dat geval bestaat de mogelijkheid, dat Facebook het IP-adres opslaat.

Als u lid bent van Facebook en hebt ingelogd, kan het oproepen van een website met Facebook plug-in duidelijk worden toegeschreven aan uw gebruikersaccount. Verder geven de plug-ins alle interactie door als u bijvoorbeeld de like-button gebruikt of een commentaar schrijft.

Log voor uw bezoek aan onze website bij Facebook uit om te verhinderen dat Facebook gegevens over u opslaat. U kunt bovendien de plug-ins met add-ons voor uw browser blokkeren (bijvoorbeeld ‘Facebook blocker‘)

Informatie over de bepalingen met betrekking tot de privacybescherming, het doel en de omvang van de verzamelde gegevens en de instellingsmogelijkheden om de privésfeer bij Facebook te beschermen, vindt u hier: http://www.facebook.com/privacy/explanation.php.

Instagram social plug-ins

Wij maken op onze website gebruik van plug-ins van het sociale netwerk Instagram. Instagram is een dienst die wordt aangeboden door Instagram Inc, Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA.

Door te klikken op de ‘Instagram’-button die op onze website staat, wordt Instagram geïnformeerd welk deel van onze website u heeft bezocht. Als u bij Instagram bent ingelogd, kan Instagram dit bezoek op onze website linken aan uw Instagram-account en de gegevens derhalve koppelen.

De gegevens die door het aanklikken van de ‘Instagram‘-button worden doorgegeven, worden door Instagram opgeslagen. Van de inhoud van de doorgegeven gegevens en het gebruik ervan door Instagram worden wij als aanbieder niet in kennis gesteld. Om te verhinderen, dat Instagram het bezoek aan onze website linkt aan uw Instagram-account, moet u zich afmelden bij uw Instagram-account voordat u onze website bezoekt.

Over het doel en de hoeveelheid verzamelde gegevens, de verwerking ervan en het gebruik evenals uw rechten in dit opzicht en de instellingmogelijkheden om uw privacy te beschermen, is  meer te vinden bij de informatie van Instagram met betrekking tot privacy die u via https://help.instagram.com/155833707900388 kunt vinden.

4. Gegevensminimalisering

Wij slaan persoonsgegevens op volgens de beginselen van een zo beperkt mogelijke gegevensopslag en gegevensminimalisering. Wij slaan gegevens slechts zo lang op als dit nodig is of door de wetgever voorgeschreven is (wettelijke bewaartermijn) Als het doel van het bewaren van de verzamelde gegevens niet langer bestaat of als de bewaartermijn is verstreken, blokkeren of wissen wij de gegevens.

5. Informatie / Herroeping / Verwijdering

U kunt zich (volgens Art. 15 AVG) voor vragen met betrekking tot het verzamelen, de verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens en het corrigeren, blokkeren, wissen of het herroepen van een gegeven toestemming gratis tot ons wenden.

Contact
Touristikagentur Teufelsmoor-Worpswede-Unterweser e.V.
Osterholzer Str. 23
27711 Osterholz-Scharmbeck
E-Mail: info@teufelsmoor.de
Telefon: 04791 930 3432
Telefax: 04791 930 11 3432

Wij wijzen u erop dat u recht heeft op correctie van foutieve informatie of aanvulling van deze gegevens (volgens Art. 16 AVG), het wissen van uw persoonsgegevens (volgens Art. 17. AVG, of op de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (volgens Art. 18 AVG), voor zover dit recht niet in tegenspraak is met de wettelijke bewaarplicht.

U kunt uw ooit gegeven toestemming voor het verzamelen van uw persoonsgegevens (volgens Art.6. §3 AVG) bij ons herroepen. U heeft ook het recht een klacht over ons in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (volgens Art. 77 AVG).